Teamcoaching

Hoe je het ook noemt: alle teams willen groeien naar een zekere mate van zelforganisatie. En dat vraagt ondersteuning van een teamleider of teamcoach. Wij ondersteunen teams in de ontwikkeling naar eigenaarschap.

Waar de leider taken overdraagt aan het team, krijgt het team meer zaken om onderling op te lossen. In het begin zal het team er terug van schrikken, vaak valt het terug in haar ontwikkeling. Afwachtend of tegen-afhankelijk. Elke fase vraagt een andere aanpak in ondersteuning. We bieden het team houvast en reflectie om steeds meer verantwoordelijkheid effectief te kunnen nemen.

Zelforganisatie vraagt in onze ogen meer dan delegerend leiderschap. De voorwaarden (kaders vanuit visie, financien en wetgeving) zijn cruciaal voor het werkelijk overdragen van verantwoordelijkheid. En waar de zelforganisatie nog niet goed werkt, stellen we aan de leiding de vraag: waar sta je zelf op de foto?