Teamcoaching
Ken je dat? Vergaderingen duren te lang, besluiten worden niet genomen, zijn niet goed doordacht of worden niet gedragen. Medewerkers klagen over herhalende problemen. Vaak zijn dit signalen dat er ‘onder de waterlinie’ iets niet deugt.

In een kort traject zoeken we met het team naar de patronen die zijn ontstaan en leggen het accent op de interacties. Dat wat er tùssen de mensen gebeurt, geeft meer informatie over het probleem dan een onderzoek van de persoonlijkheden.

Dan verhogen we de druk. Wat levert dit patroon je op, wat verhindert je dit te veranderen? Vervolgens bedenken we interventies, waarmee het team een begin maakt met anders werken. We besluiten het traject met enkele sessies op de werkvloer, waarbij we feedback geven.