leiding gevenvisie
Wij werken graag met leidinggevenden, of professionals die sturing geven aan processen of projecten. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten over effectieve leiders. In onze ogen:
– hebben ze een heldere visie op wat zij willen bereiken en waar zij voor staan,
– zoeken ze naar de mogelijkheid om invloed te hebben, betekenis te geven, verantwoordelijkheid te nemen
– kijken ze niet naar losstaande incidenten, maar naar de herhalende patronen in hun organisatie, hun team of zichzelf
– zoeken ze naar een optimale interactie en contact met hun omgeving
– zijn ze bereid om te onderzoeken, feedback te vragen en te experimenteren.

aanpak
In de intake maken we de leerdoelen concreet. De deelnemer brengt praktijkervaring in en van daaruit kunnen we werken.
In de sessie onderzoeken we op een dynamische en speelse manier de praktijksituatie. We verbeelden gedachten, overtuigingen, en innerlijke stemmen. Zo ontrafelt de deelnemer de kluwen in zijn of haar hoofd. We spelen interacties uit om zicht te krijgen in de dynamiek en om te experimenteren met alternatief gedrag dat effectiever is.