Jacob Moreno (1889-1974)
moreno
psychodrama (persoonlijk leiderschap)
De psychotherapeut Moreno ontwikkelde rond 1920 psychodrama. Hij ontdekte hoe het uitspelen van ervaringen en gedachtes, een helende werking kan hebben.

Wij maken daar in lichte vorm gebruik van in training en coaching. De deelnemer maakt zichtbaar wat zich allemaal in zijn hoofd afspeelt. Zo kan hij van een afstand naar zichzelf kijken en maakt hij zich losser van zijn overtuigingen. In het spel kunnen we met verschillende alternatieven onderzoeken hoe hij de situatie ook anders zou kunnen zien. Dat geeft inzicht en ruimte.

sociometrie (verhoudingen in een team)
Moreno ontwikkelde werkvormen om een groep zicht te geven op de onderlinge sociale verhouding. Het thema uitsluiting en insluiting komt in verschillende vormen vaak terug.

In teamcoaching maken we zichtbaar hoe de interactiepratronen in het team werken. Welk patroon helpt het team en welk patroon remt? Bij effectieve besluitvorming maken we de keuzes zichtbaar door een verdeling in de ruimte. Dat is vergelijkbaar met Deep Democracy (Arnold Mindell), waarbij we de wijsheid van de minderheid toevoegen aan het meerderheidsbesluit.

 

Augusto-BoalAugusto Boal (1931-2009)
theater van de onderdrukten (forum- en regietheater)
Boal werkte eind jaren vijftig in de wijken van São Paulo met theater om bij de spelers bewustzijn en kracht te ontwikkelen om eigen sociale doelen te bereiken.

Veel van zijn werkvormen gebruiken we nu voor ons bedrijfstheater. Scènes over relevante thema’s uit de organisatie, dagen deelnemers uit om niet alleen toeschouwer te zijn, maar regisseur te worden van de dagelijkse situatie. De theatrale dialoog geeft inzicht en daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen.

 

 

Keith-JohnstoneKeith Johnstone (1933)
improvisatie (‘ja’ naar het onbekende)
De regisseur en acteur Johnstone ontwikkelde een methode voor acteurs om spontaniteit en verhaaltechnieken te vergroten. Zijn oefeningen zijn zeer toegankelijk voor elk niveau speler. Met ‘theatersport’ bedacht hij een vorm om theatervoorstellingen te maken op basis van improvisatie.

De principes van theaterimprovisatie inspireren ons in workshops en trainingen. De spelregels voor improvisatie, zijn de wetten van de co-creatie: ja zeggen, de ander het succes gunnen en vertrouwen hebben in heel kleine stappen vooruit.

 

peter sengePeter Senge (1947)
systeemdenken (uit ‘De Vijfde Discipline’)
Senge beschrijft vijf disciplines in organisatieontwikkeling: persoonlijk meesterschap, mentale modellen, gemeenschappelijke visie, teamleren en als vijfde overkoepelende: systeemdenken.

Systeemdenken kijkt naar circulaire verbanden, in plaats van lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg, zoekt naar patronen in plaats van incidenten. Elke situatie is deel van een proces van verandering in plaats van een momentopname. Elke gebeurtenis zien we als feedback of terugkoppeling. De ene keer doel versterkend, de andere keer dempend.

 

 

stephen-coveyStephen Covey (1932)
zeven eigenschappen van effectief leiderschap
“Naar onze aard zijn we reactief ingesteld en geneigd om uit eigenbelang te handelen. Maar als mensen zijn we tegelijk tot hogere zaken in staat en kunnen we een proactieve houding ontwikkelen. Dan nemen we ons eigen lot in handen en voegen we iets toe aan het geluk van de mensen om ons heen.”

Covey zet ons aan allereerst onszelf te overwinnen vervolgens de samenwerking met anderen te verdiepen. In onze kijk op leven en werk, zien we dat we onze situatie niet zozeer zelf creëren, maar wel dat we een keuze hebben in het antwoord dat we elke dag opnieuw weer geven.