betrek het systeem bij je vraag
Alle organisaties zijn gebouwd rond mensen. Hoeveel we ook proberen te vangen in structuur, om je doel te bereiken moet je samenwerken. Iedere medewerker of leidinggevende heeft een positie in het geheel en is betrokken bij wat er in de organisatie gebeurt. Daarom heeft iedereen invloed op probleem èn oplossing.

Door naar het hele verband van samenwerking te kijken, richten we ons niet meteen op individuele problemen. We onderzoeken de terugkerende patronen die zijn ontstaan. Zo is beter te begrijpen dat een probleem steeds weer terugkomt, ondanks eerdere pogingen om het op te lossen. Wie breder gaat kijken, zal meer complexiteit zien, maar ook meer mogelijkheden. Daarin ligt de uitdaging.