V gesprek
systeem als geheel
Alle organisaties zijn gebouwd rond mensen. Hoeveel we ook proberen te vangen in structuur, om je doel te bereiken moet je samenwerken. → meer

ervaringsgericht
Wij gaan er vanuit dat mensen leren door de combinatie van ervaring en gesprek, waarbij je eerst ervaart en dan reflecteert. → meer

proactief
We richten ons op wat belangrijk èn beïnvloedbaar is.  → meer