geheimhouding
Spijker & Hamer garandeert dat zij de informatie die zij van de opdrachtgever ter beschikking krijgt, alleen voor de betreffende trainingen zal gebruiken, en dat zij die nooit ter beschikking zal stellen aan derden.

betaling
Wij factureren na de uitgevoerde training of voorstelling. Voor langere trajecten factureren we maandelijks, telkens aan het eind van de maand. Betaling graag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

annuleringen
Opdrachtgever heeft na het sluiten van overeenkomst een wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen.
Indien opdrachtgever na die tijd om wat voor reden dan ook annuleert wordt een deel van het contracttarief in rekening gebracht volgens de volgende verhouding:
– tot een maand voor de uitvoering: 50%
– een maand tot twee weken voor de uitvoering: 75%
– binnen twee weken voor de uitvoering: 100%

overmacht
Indien Spijker & Hamer in geval van overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, zullen wij in goed overleg een passende oplossing zoeken.

communicatie
Vragen met betrekking tot training en theater zullen wij binnen twee werkdagen beantwoorden. Als we langer de tijd nodig hebben, geven wij u binnen twee werkdagen een bericht van ontvangst en een indicatie van de te verwachten termijn van het inhoudelijke antwoord.

klachtenregeling
Als er iets anders loopt dan u had verwacht, lossen wij dat graag samen met u op. Iedere klacht zullen wij binnen 4 weken afhandelen. Als we langer de tijd nodig hebben, geven wij u binnen 4 weken een indicatie van de te verwachten termijn. Als we er samen niet uitkomen, leggen wij de zaak voor aan de klachtencommissie van de Vereniging voor Psychodrama. Hun uitspraak is bindend. De klacht zullen we altijd vertrouwelijk behandelen, correspondentie over de klacht bewaren wij voor een periode van 2 jaar.

copyright en eigendomsrecht
Spijker & Hamer heeft copyright en eigendomsrecht op door ons vervaardigd cursusmateriaal.