geheimhouding
Spijker & Hamer garandeert dat zij de informatie die zij van de opdrachtgever ter beschikking krijgt, alleen voor de betreffende trainingen zal gebruiken, en dat zij die nooit ter beschikking zal stellen aan derden.

betaling
Wij factureren na de uitgevoerde training of voorstelling. Voor langere trajecten factureren we maandelijks, telkens aan het eind van de maand. Betaling graag binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

annuleringen
Indien opdrachtgever om wat voor reden dan ook annuleert wordt een deel van het contracttarief in rekening gebracht volgens de volgende verhouding:
– tot een maand voor de uitvoering: 50%
– een maand tot twee weken voor de uitvoering: 75%
– binnen twee weken voor de uitvoering: 100%

overmacht
Indien Spijker & Hamer in geval van overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren, zal in goed overleg een passende oplossing worden gezocht.

klachtenregeling
Als er iets anders loopt dan u had verwacht, lossen wij dat graag samen met u op. Iedere klacht zullen wij binnen 14 dagen afhandelen. Als we langer de tijd nodig hebben, geef ik u een indicatie van de te verwachten termijn. Als we er samen niet uitkomen, leggen wij de zaak voor aan de klachtencommissie van de Vereniging voor Psychodrama. Hun uitspraak is bindend. De correspondentie over de klacht bewaren wij voor een periode van 5 jaar.